Contributies en voorwaarden:

Proefles:
Een eerste proefles ter kennismaking is gratis.

Cursusgeld:
Chi yoga: Betaling dient steeds voor het begin van de betaalperiode te worden voldaan. € 163,20 voor de periode 28 augustus tot en met 22 december, € 269,25 voor 2 lessen per week. Betaling dient bij voorkeur te geschieden door overschrijving op bankrekening NL12RABO01668.72.431 t.n.v. Studio Marychi.
Chi kung: Betaling dient steeds voor het begin van de betaalperiode te worden voldaan. € 154,70 voor de periode 28 augustus tot en met maart 22 december voor 1 les chi kung per week en voor 2 lessen per week € 269,25. Een losse les kost € 11,25. Betaling dient bij voorkeur te geschieden door overschrijving op bankrekening NL12RABO01668.72.431 t.n.v. Studio Marychi

Verhinderd:
Bent u verhinderd, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten. In overleg kan altijd gekeken worden voor een inhaalmogelijkheid op een ander tijdstip.

BeŽindiging:
Er geldt een opzegtermijn van een maand en wordt geldig op het einde van de contributieperiode. De beŽindiging van de deelname dient u tijdig schriftelijk door te geven. Voorbeeld ter verduidelijking: u wilt stoppen per 8 januari (start nieuwe contributieperiode) , dan dient u voor 8 december te hebben opgezegd.

Aansprakelijkheid:
“Studio Marychi”, noch docente Maryscha van de Leijgraaf, noch degene die de sessies eventueel vervangen, zijn aansprakelijk voor schade ontstaan door deelname, verlies of diefstal. Deelname vindt plaats op eigen risico.